Šestý prvek dosáhne registrace přípravkem REACH pro grapheny a grafenové oxidy

Šestý prvek úspěšně zaregistroval graphene a oxid grafinu v agentuře ECHA. Šestý prvek je nyní schopen dodat na evropský trh až 10 tun / rok bez omezení. Registrace pro redukovaný oxid graphenu je připravena a aplikace bude provedena do konce roku 2018.

Šestý prvek je hrdý na to, že podporuje své zákazníky se všemi potřebnými regulačními dokumenty pro své výrobky.

2018-07-03_General REACH registration statement_The 6th Element.jpg